Αρχική>GALLERY>RealEnergy - Εγκατάσταση Ηλιακού σε Κεραμοσκεπή.

Εγκατάσταση Ηλιακού θερμοσίφωνα 200 λίτρων Τριπλής Ενέργειας σε κεραμοσκεπή.

Οι συλλέκτες είναι επιλεκτικοί και συνδέθηκε και με παροχή για ζεστά νερά από το λέβητα πετρελαίου.

Τα κεραμίδια ανασηκώθηκαν και εκεί που πάτησε οη βάση πραγματοποιήθηκε μόνωση.

The Best Bookmaker Betfair Review betfair cvisit from here.