Αρχική>ΝΕΑ>RealEnergy - "Ανακυκλώνω, Αλλάζω Συσκευή"

"Ανακυκλώνω, Αλλάζω Συσκευή"

allazo smallΑναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων για επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών. Oλοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων για επιδότηση κλιματιστικών κ.α.

allazosyskevi.gov.gr

 

 Οι πίνακες επικυρώθηκαν με έκδοση απόφασης έγκρισης του Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειαςη οποία βρίσκεται στην θέση «Επίσημα έγγραφα του Προγράμματος». Η τελική κατάταξη πραγματοποιείται σε συνέχεια της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης ενστάσεων που ακολούθησε την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι όσοι αιτούντες στο Πρόγραμμα υπέβαλλαν ένσταση, ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους με χωριστή ηλεκτρονική επικοινωνία.

 Οι αιτούντες στο Πρόγραμμα μπορούν να διαπιστώσουν εάν η αίτησή τους έχει εγκριθεί με δύο τρόπους: α) μέσω πρόσβασης στην ηλεκτρονική τους αίτηση (ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων). Συγκεκριμένα, θα συνδεθούν κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet, και θα ελέγξουν εάν η κατάσταση της αίτησης που έχουν υποβάλλει εμφανίζεται ως «εγκεκριμένη» ή «επιλαχούσα».

β) μέσω των αναρτημένων πινάκων στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να κατεβάσουν (download) τo αντίστοιχο αρχείο σε μορφή PDF που αφορά την Περιφέρειά τους, και θα κάνουν «εύρεση» με βάση τον κωδικό της αίτησής τους.Πληροφορίες για ωφελούμενους των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί: Οι ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση των επιταγών που τους αναλογούν. Η δυνατότητα έκδοσης θα ενεργοποιηθεί σταδιακά για το σύνολο των ωφελούμενων εντός των επόμενων 2 έως 3 ημερών, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Λήψη ενημερωτικού SMS: Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν στο επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού ενημέρωση για την έγκριση της αίτησής τους και τη δυνατότητα έκδοσης των επιταγών τους. Η αποστολή θα γίνεται σταδιακά σε επιμέρους ομάδες ωφελούμενων και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός των επόμενων τριών ημερών.Αφού λάβουν το ενημερωτικό SMS, οι ωφελούμενοι μπορούν να συνδέονται στην (ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων), κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet και αφού επιλέξουν το μενού «Οι επιταγές μου» να κάνουν έκδοση επιταγών.

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το παραπάνω βήμα (της έκδοσης επιταγών), οι ωφελούμενοι μπορούν να δουν άμεσα μέσω της τρέχουσας σελίδας της ηλεκτρονικής τους αίτησης τους κωδικούς και τα στοιχεία των επιταγών που μόλις εκδόθηκαν. Μάλιστα, θα μπορούν να εισέρχονται στην ίδια σελίδα σε μεταγενέστερο χρόνο για να δουν την τρέχουσα κατάσταση των επιταγών τους, καθώς και των συσκευών που παραδίδουν προς ανακύκλωση.Θα λάβουν χωριστά SMS στο επιβεβαιωμένο κινητό τους με τα στοιχεία των επιταγών τους (ένα SMS ανά επιταγή). Μετά την έκδοση και λήψη των επιταγών, οι δικαιούχοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στους εγκεκριμένους εμπόρους λιανικής της επιλογής τους για αγορά επιλέξιμων προϊόντων και αντίστοιχα για την ενεργοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης των παλιών συσκευών τους.

Η εταιρεία Real Energy είναι εγκεκριμμένος έμπορος λιανικής που συμμετέχει στο πρόγραμμα ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ - ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ και αναλαμβάνει τη διαδικασία απόσυρσης των παλιών Κλιματιστικών. Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών (vouchers) του Προγράμματος. Οι επιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την αγορά κλιματιστικού στο κατάστημά μας και να καλύψουν ένα μέρος της συνολικής δαπάνης που μπορεί να φτάσει μέχρι και - 60% της αξίας αγοράς του νέου κλιματιστικού. Για κάθε αγορά νέου κλιματιστικού με επιδότηση, δημιουργείται παράλληλα η υποχρέωση παράδοσης του παλιού προς ανακύκλωση.

Sample Banner-Footer White

«Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’».

 

Πηγή: ertnews.gr

The Best Bookmaker Betfair Review betfair cvisit from here.