ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τα μηχανήματα ημικεντρικού κλιματισμού τοποθετούνται συνήθως για να καλύψουν ανάγκες μεσαίων χώρων (από 100m2 έως 500m2) και η εγκατάστασή τους όπως και οι επεμβάσεις που απαιτούνται είναι μικρής κλίμακας. Από την άλλη, τα μηχανήματα κεντρικού κλιματισμού καλύπτουν ανάγκες μεγαλύτερων χώρων και συνεπώς απαιτούν μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις και οικοδομικές επεμβάσεις και για αυτό το λόγο επιλέγονται κυρίως κατά τα στάδια κατασκευής/ανέγερσης των κτιρίων σύμφωνα πάντα με τις αντίστοιχες μελέτες.

Να σημειώσουμε, όμως, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που για την κάλυψη μεγάλων χώρων ή κτιρίων επιλέγεται ο ημικεντρικός κλιματισμός και τότε τοποθετούνται πολλά μηχανήματα τα οποία καλύπτουν ανάγκες συγκεκριμένων ζωνών κλιματισμού. Αυτό συμβαίνει για οικονομικούς λόγους και για οικονομικότερη λειτουργία του συστήματος.

The Best Bookmaker Betfair Review betfair cvisit from here.