Αρχική>Θέρμανση>Ξύλο>Λέβητας Ξύλου

Λέβητας Ξύλου

Οι λέβητες ξύλου που τοποθετούνται στο λεβητοστάσιο δεν έχουν τον περιορισμό στη μέγιστη ισχύ που έχουν τα τζάκια και οι σόμπες, καθ' όσον υπάρχουν λέβητες με ισχύ που μπορούν άνετα να θερμάνουν τεράστιους χώρους.

Στους λέβητες ξύλου συναντάμε δύο κατηγορίες. Τους απλούς λέβητες ξύλου και τους σύγχρονους λέβητες πυρόλυσης (αεριοποίησης).

Απλός λέβητας ξύλου

Στους απλούς λέβητες η καύση δεν είναι ελεγχόμενη ή είναι μερικώς ελεγχόμενη από ένα τάμπερ αέρα το οποίο ανοιγοκλείνει ανάλογα με την θερμοκρασία του λέβητα και ελέγχει ως ένα βαθμό το οξυγόνο που δέχεται ο χώρος καύσης και άρα την ένταση της καύσης των ξύλων. Η θερμοκρασία του νερού στα σώματα δεν μπορεί να ελεγχθεί με ακρίβεια και έτσι πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο η θερμοκρασία μέσα στον χώρο να είναι μεγαλύτερη από αυτή που ζητάμε.

Για καλύτερη απόδοση του λέβητα αλλά και για την προστασία του είναι προτιμότερο η θερμοκρασία του νερού που επιστρέφει σε αυτόν να έχει διαφορά περίπου 20 βαθμούς από αυτή της προσαγωγής. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό κυκλοφορητή, τρίοδης βάνας ανάμιξης και θερμοστάτες.

Λέβητας πυρόλυσης (αεριοποίησης)

Στους λέβητες αεριοποίησης ή αλλιώς λέβητες αντεστραμμένης φλόγας, η καύση των ξύλων γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο τα ξύλα καίγονται στον επάνω θάλαμο με την μέθοδο της αντεστραμμένης φλόγας και τα αέρια που παράγονται στον πρώτο θάλαμο οδηγούνται κάτω στο δεύτερο θάλαμο όπου καίγονται μέσα σε ένα κεραμικό εξάρτημα σε πολύ υψηλή θερμοκρασία προσφέροντας απόδοση μέχρι 92%.

Ένα βεντιλατερ στέλνει οξυγόνο ή κλείνει εντελώς την παροχή του στον αεροστεγώς κλεισμένο χώρο καύσης ελέγχοντας σε μεγάλο βαθμό με αυτό τον τρόπο την καύση των ξύλων σύμφωνα με την ζήτηση που υπάρχει από τον θερμοστάτη χώρου. Με αυτό τον τρόπο, η θερμοκρασία ελέγχεται επαρκώς ώστε να μην ξεφεύγει από τα επιθυμητά όρια ή σχεδόν να κλείνει όταν δεν υπάρχει ζήτηση.

Επειδή η καύση γίνεται με μεγάλο βαθμό απόδοσης τα υπολείμματα της καύσης δηλαδή οι στάχτες είναι πολύ λίγες σε ποσότητα σε σχέση με την απλή καύση, αποφεύγοντας έτσι τον καθημερινό καθαρισμό του λέβητα.

Επίσης, δεν παράγει ορατά καυσαέρια όπως όλες οι άλλες συσκευές καύσης ξύλου.

Κλειστό και ανοιχτό δοχείο διαστολής

Οι λέβητες ξύλου, όπως φυσικά όλοι οι λέβητες στερεών καυσίμων, είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν με ανοιχτό δοχείο διαστολής για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, μερικοί σύγχρονοι λέβητες ξύλου ενσωματώνουν μία σειρά από συστήματα ασφάλειας κατά της υπερθέρμανσης και μπορούν να λειτουργήσουν υπό προϋποθέσεις και με κλειστό δοχείο διαστολής.

Ανοιχτό δοχείο διαστολής

Όταν ο λέβητας δεν έχει τα απαραίτητα συστήματα για προστασία από υπερθέρμανση χρησιμοποιούμε υποχρεωτικά ανοιχτό δοχείο διαστολής, ώστε αν η θερμοκρασία και η πίεση μέσα στο λέβητα μας ανέβει σε υψηλά επίπεδα τότε το νερό εκτονώνεται στο ανοιχτό δοχείο διαστολής και δεν προκαλεί έκρηξη. Το όλο κύκλωμα σωληνώσεων δηλαδή είναι ανοιχτό και δεν μπορεί να ανεβάσει πιέσεις. Τοποθετείται τουλάχιστον 1,5 έως 2 μέτρα υψηλότερα από το τελευταίο σώμα της εγκατάστασης ( συνήθως στην ταράτσα ) και είναι ένα ντεπόζιτο νερού με ένα φλοτέρ για την συμπλήρωση νερού από το δίκτυο.

Κλειστό δοχείο διαστολής

Οι λέβητες ξύλου που μπορούν να λειτουργήσουν με κλειστό δοχείο διαστολής περιλαμβάνουν ένα σύστημα όπου κρύο νερό από την ύδρευση διοχετεύεται περιμετρικά του λέβητα και τον ψύχει σε περίπτωση υπερθέρμανσης λόγω π.χ. διακοπής λειτουργίας του κυκλοφορητή καθώς επίσης και μία σειρά από βαλβίδες εκτόνωσης.

Δοχείο αδράνειας

Τέλος, όλες τις συσκευές καύσης ξύλου και μετάδοσης της θερμότητας με νερό, μπορούμε να τις συνδέσουμε με ένα δοχείο αδράνειας το οποίο λειτουργεί σαν αποθήκη ενέργειας. Οι λόγοι είναι, για περισσότερη ασφάλεια, για μεγαλύτερη οικονομία στο καύσιμο αλλά και για μεγαλύτερη αυτονομία δηλαδή για να αυξήσουμε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις τροφοδοσίες με ξύλα,

Όταν ο χώρος μας έχει θερμανθεί επαρκώς αλλά στο λέβητα συνεχίζουν να καίνε τα ξύλα, η παραχθείσα ενέργεια διοχετεύεται στο δοχείο αδράνειας και θερμαίνει το νερό που βρίσκεται εκεί. Στην περίπτωση που ζητήσουμε ξανά θέρμανση και δεν υπάρχουν ξύλα, τότε τα σώματα τροφοδοτούνται με ζεστό νερό από το δοχείο αδράνειας και έτσι αποφεύγουμε το συχνό γέμισμα του λέβητα με ξύλα.

Το δοχείο αδράνειας είναι στην ουσία ένα τεράστιο boiler με μόνωση. Η χωρητικότητα του σε νερό εξαρτάται από την ισχύ του λέβητα.

end faq

The Best Bookmaker Betfair Review betfair cvisit from here.