Αρχική>Ηλιακά Συστήματα>ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ>Ηλιακοί Συλλέκτες Επίπεδοι Επιλεκτικοί

Ηλιακοί Συλλέκτες Επίπεδοι Επιλεκτικοί

Από τι αποτελείται ένας ηλιακός θερμοσίφωνας

Ανεξάρτητα από το είδος του προϊόντος, ο κάθε ηλιακός θερμοσίφωνας αποτελείται από δύο βασικά μέρη, τους συλλέκτες και τη θερμοδοχείο αποθήκευσης νερού (boiler).

Τα δύο αυτά μέρη είναι συναρμολογημένα μαζί και συνδέονται με σωληνώσεις, αλλά σε μεγαλύτερα συστήματα μπορούν να είναι και χωριστά και να χρησιμοποιούνται αντλίες για την κυκλοφορία του θερμαινόμενου μέσου, ειδικά όταν το τμήμα αποθήκευσης δεν βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το τμήμα συλλογής. Οι ποιοτικότεροι ηλιακοί θερμοσίφωνες διαθέτουν και κάποια εξαρτήματα ελέγχου, όπως βαλβίδα υπερπίεσης ή αυτόματα εξαεριστικά (ώστε να εκτονώνεται η πίεση σε ζεστές ημέρες).

Το κυριότερο μέρος ενός ηλιακού θερμοσίφωνα είναι οι ηλιακοί συλλέκτες (ή καθρέπτες), δηλαδή, η επιφάνεια συλλογής της ηλιακής ακτινοβολίας.

The Best Bookmaker Betfair Review betfair cvisit from here.